TAŞERON PERSONEL SÖZLÜ SINAV SONUÇ DUYURUSU Yeni


696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname Kapsamında gerçekleştirilen Sürekli İşçi Kadrosuna Geçiş Sözlü Sınavı sonuçlarına ilişkin listeler, Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü’nün Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:50 Yüzüncü Yıl, Çankaya - Ankara adresinde bulunan hizmet binasının giriş katındaki duyuru panoları ile Döner Sermaye İşletmesi İstanbul İşletme Müdürlüğü’nün Hobyar Şeyhülislam Hayri Efendi Cad. No:2/1 Eminönü - Fatih / İstanbul adresinde bulunan hizmet binasındaki duyuru panolarında ilan edilmiştir.

İlgililerine ilanen duyurulur.