Denizli İli Hıerapolis (Pamukkale) Örenyeri Mesai Saatleri Yeni

Denizli Hierapolis Örenyeri Ziyaret Saatleri

1 Mart-31 Mayıs

1 Haziran-30 Eylül

1 Ekiın-31 Ekim

1 Kasını-29 Şubat

Güney Kapı

06.30-20.00

06.30-21.00

06.30-20.00

06.30-18.00

Kuzey Kapı

08.00-20.00

08.00-21.00

08.00-20.00

08.00-18.00

Yaya Yolu

08.00-20.00

08.00-21.00

08.00-20.00

08.00-18.00

Antik Havuz

08.00-20.00

08.00-21.00

08.00-20.00

08.00-18.00