Bergama Müzesi


1865 yılında Akropol’deki Bizans duvarı içinde, Zeus Sunağı’nın yüksek kabartmalarının bulunması sonucu, 1878 yılında Carl Humann ve Alexander Conze tarafından resmi kazılar başlamıştır. Açığa çıkarılan eserler başlangıçta kazı evinin arkeoloji deposunda muhafaza ediliyordu. Bu haliyle Anadolu’nun ilk depo müzelerinde biri olmuştur . Zamanla söz konusu depo yeterli gelmez. 1924 yılında eserler geçici olarak kent merkezinde sonraları Halk Evi Binası olarak kullanılacak yere nakledilir. Söz konusu geçici müzenin ilk müze müdürü Osman Bayatlı olur. Osman Bayatlı burada aynı zamanda etnografik eserlerden oluşan yeni eser koleksiyonu oluşturur. Bu yeni müze binası da zamanla artan eser yoğunluğuna bağlı olarak yeterli gelmez.

1932 yılında yeni müze ihtiyacı için girişimlerde bulunulmuş ve 1933 yılında yeni müze binasının yapımına başlanır. Alman mimarlar Bruno Meyer ve Harold Hanson tarafından Zeus Sunağının planından esinlenerek projesi hazırlanmıştır. Şehir merkezinde yer alan yeni müze binası 1936 yılında ziyarete açılır. 1979 yılında etnografik eserler için de müze binasına ek bina ilavesi yapılmıştır.

Müzenin genel plan şeması; kare planlı, iç avlulu ve avlu etrafını çevreleyen galerilerden oluşmaktadır. Batı galerisinden küçük arkeolojik eser salonuna, kuzey galerisinden ise etnografya salonuna geçilmektedir. Müze dış bahçesinde de eser sergilemesi yapılmaktadır.

Bergama Müzesi’nin Arkeolojik eser koleksiyonu; Akropol, Asklepion, Kızıl Avlu ( Serapeion), Musalla Mezarlığı ören yerlerinde yapılan kazılardan bulunan eserlerden oluşturmaktadır. Ayrıca Bergama’nın yakın çevresindeki Pitane ( Çandarlı), Myrina (Güzelhisar), Gryneion ( Yeni Şakran) antik kentleri ve son yıllarda Kestel ve Yortanlı –Allianoi- Barajı göl alanında yapılmış ve kent merkezinde Ertuğrul Mahallesi, III.Derece Arkeolojik sit alanında yapılan kazılardan ele geçen çeşitli eserler grupları sergilemede yer almaktadır.

Eserler, kronolojik ve tipolojik gruplandırılmasına göre sergilenmektedir. Küçük arkeolojik eser salonunda Bakırçay havzasında ilkçağ iskan yeri olarak Pergamon’un da dahil olduğu Yortan kültürü ile ilişkili eserleri yer almaktadır. M.Ö 3 ve 2 .bine tarihlenen üç ayaklı veya ayaksız gaga ağızlı testiler, taş baltalar, üç ayaklı kaplar söz konusu eser gruplarını oluşturur. M.Ö 7-6.yy.lara ait Gryneion ve Pitane kazılarından Orientalizan Dönem seramiğini yansıtan tabaklar, oinokhoe ve krateler bir başka sergileme grubudur.

Bir diğer eser grubu Hellenistik ve Roma dönemlerinde Pergamon üretimi seramik çeşitleridir. Kestel (Ketios) seramik atölyelerinde üretilen ve ticareti yapılan megare kaseleri, aplike seramikleri, Pergamon sigillitaları, oinophore ve kandiller yerel üretim örneklerindendir. Terra cottalar da sergilemede yer alan önemli eser grubundandır. Helenistik Dönemin önemli bir üretim merkezi olan Myrina’da yapılan kazılar sonucu bulunan ve günümüz biblolarına eşdeğer çeşitli figürinler müzemizde yer almaktadır. M.Ö 6.-5 yy ile M.S 1-4 yy. a kadar geniş tarih aralığına ait zengin tipolojik özellikteki cam eserleri de bir başka eser grubunu oluşturur.

Bronzdan dökme ya da kalıp tekniği ile yapılmış Hellenistik dönem Herakles, Satry heykelcikleri de Müzemizin önemli eserler grupları içerisindedir.

Anadolu’da ilk basılan sikkelerden elektronlar, M.Ö II.yy .da içinde Pergamon’un kurduğu ve Küçük Asya şehirlerinden oluşan birliğin bastırdığı Kistophor sikkeleri önemli eser grupları olarak sergilemede yer alır.

Aynı salonda, Arkaik Devre ait Kuros heykeli, Nymphe ( su perisi, Allianoi Kurtarma Kazısı) heykeli ile tarihe mal olmuş önemli kişilere ait portreler, Akroter figürü Nike heykelciği, İmparator Hadrianus’un heykeli (Asklepion), Pergamonlu hatip Diodoros Pasparos’a ait anıt mezar grubu, Roma devrine ait kadın (rahibe) heykelleri sergilenmektedir. Ayrıca Roma Dönemi’ne ait Medusa (Bakışlarıyla insanı taşa çeviren mitolojik yaratık) Mozaiği salonun zeminine monte edilerek sergideki yerini almıştır.

Müze galerilerinde ise Pergamon Heykeltraşçılık Okulu’nun eserlerinden olan çeşitli heykeller, Antik Dönem gömü geleneklerini yansıtan, Pers, Hellenistik ve Roma Dönemine ait figürlü mezar taşları, lahit ve osthotekler sergilenmektedir. Hellenistik Devir ve Roma Dönemi’ne tarihlenen onur ve adak yazıtları diğer önemli eserlerdir. Ayrıca Bergama’da şehir düzenlemesi ve idaresini anlatan Şehir Yasası’nın yer aldığı yazıt, teşhirde önemli bir yer teşkil etmektedir. Bu yazıtın orijinali Hellenistik Dönem’e ait olup Roma Dönemi’nde kopya edilmiş şekli elimize geçmiştir.

Ayrıca Bizans Dönemine ait seramik eserlerden çeşitli çanak ve çömlek örnekleri, aynı döneme ait altın ve gümüş sikkeleri sergilemede yer almaktadır.

Etnografya bölümünde ise Bergama ve yöresine ait geleneksel sosyal yaşamı, kültürel değerleri yansıtan zengin eser koleksiyonu bulunmaktadır. Bergama yöresinde bulunan Yörük, Türkmen, Çepni aşiretlerinin yöresel kıyafetleri, Bergama’ya ait gelin ve gündelik giysiler, Anadolu’nun önemli halı üretim merkezlerinden biri olan Bergama’nın Yuntdağı, Kozak, Yağcıbedir yörelerine ait halı, kilim, heybe örnekleri, Bergama’nın tanınmış efelerinden olan Tuzcu Efe’nin Kurtuluş Savaşı sırasında kullanılmış şahsi kıyafetleri etnografik eser grupları içindedir. Ayrıca Bergama yöresinin geleneksel işleme sanatına ait örnekleri, takıları, günlük kullanım eşyaları da sergilenmede yer alır.

Bergama Müzesi’nde iç mekan sergilemesinin yanı sıra iç avlu ve bahçesinde de daha çok Roma ve Bizans dönemlerine ait taş eserler bulunmaktadır. Ayrıca Osmanlı Dönemi’ne ait lahit ve ayak ve baş taşı şeklinde mezar taşları da Barok ve Rokoko etkileri ile önemli eser grubunu oluştururMüzekart

MÜZEKART +

Müzekart sahipleri bu tesisi bir yıl içinde ücretsiz olarak 2 kez ziyaret edebilir. MüzeKart ile tarihte keyifli bir yolculuğa çıkabilirsiniz.

Müzekart Alın

Müzekart +

MÜZEKART YENİ YIL

En güzel hediye MüzeKart! Sevdiklerinize hediye edebileceğiniz MüzeKart ile tarihte keyifli bir yolculuğa çıkabilirsiniz.

Müzekart Alın

Müze / Örenyeri Genel Bilgiler
KonumZafer Mah. Cumhuriyet Cad. No:6
ŞehirİZMİR
Tatil Günleri
Giriş Ücreti 10 TL
Müze ve Örenyeri Giriş Ücretleri
Ziyaret Saatleri
Yaz Dönemi08:00 - 19:00
Kış Dönemi08:30 - 17:00
Hizmetler
Müzekart SatışVar
Geçici Müzekart Var
Sesli RehberlikYok
Müze Mağazası Yok
Otomat Yok
Cafe Yok